תהליך העבודה

המקור העיקרי לסיפור הוא בדרך-כלל גיבור הספר. אנו מגיעים אל בית המספר, מראיינים אותו ומקלידים את סיפורו, במטרה להפיק בסוף התהליך ספר זיכרונות מלא, עם צילומים ותעודות, שישמש תעודה היסטורית משפחתית.

אם משום-מה נבצר ממנו לספר, אנו שואבים את חומר הגלם לספר מבני משפחה, חברים, ואם ניתן—מחומרי ארכיון. אנחנו נפגשים בדרך-כלל עם “המספר הראשי” פעם בשבוע לשיחה בת שעתיים.

לקראת הפגישה הבאה אנחנו מעבירים לו את הטקסט המשוכתב לקבלת הערותיו, כך שהספר נכתב ON LINE.

מספר הפגישות מותנה בהיקף העבודה שעליו יוסכם, הן מבחינת תוכנה, הן מבחינת אורכה.

סיפורי חיים:

» סיפורה של ד”ר גוטיה פיש, ניצולת שואה
» סיפורה של סבתא ג’מילה, פקיעין
» מזיכרונות אלברט פפושדו
» מתוך הביוגרפיה על אביגדור ברתל ז”ל, מנכ”ל בתי הזיקוק